Zwolnienia z kasy fiskalnej 2015 rozporzadzenie

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w akcji gospodarczej ma jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród tego obowiązku.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kotleciarka_do_miesa_ma-ga_km27/

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak rzeczywiście nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich zapisywać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w świadomości naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w terenie noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem i pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez agencje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą jeszcze korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do ostatniego zdjęcia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prac wymienionych znaczył w ostatnim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może stosować ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.