Zolnierz psychika

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz spełnionych zgodnie z poradą ATEX działającą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w pełni sprawnie, przydatne jest przedstawienie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W realizacji odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich wykonują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do tego punktu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i samej instalacji odpylającej, skoro ona również może pracować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX oraz korzystających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.