Zasady bezpieczenstwa przy stosowaniu srodkow chemicznych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą spełnić produkty stosowane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia skończone na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić więcej zawarte dodatkowe informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego przedsiębiorstwa i przynosić na siłę jego zdolności dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.