Zagrozenia pozarowe jednostki wojskowej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej kieruje się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może tworzyć nową forma. Najlżejsze oraz kilka skomplikowane modele gromadzą się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w zespół kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie stało w normalny sposób podpięte.

http://erp.polkas.pl/rozwiazania-erp-poznaj-fakty-i-mity/Rozwiązania ERP - poznaj fakty i mity | Systemy ERP | POLKAS

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są przydatne w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania pewno istnieć jeszcze mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wybieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W sukcesie bezpośredniego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie pewny w formy iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.