Zaburzenia psychiczne chad

Cyklotymia jest określana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Potrafi istnieć elementem wysyłającym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej wykrycie jest dodatkowe zazwyczaj w doskonałej a trzeciej fazie bycia człowieka, ogranicza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i zarządza do poważnej destabilizacji w życiu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie toż stricte leczenie farmakologiczne, podobne do środka działania depresji, bowiem podawane leki będą uważały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą przykładają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i kłopoty z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedzy i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zazwyczaj pojawia się u kobiet, które są na dwubiegunowość. Poza tym wpływ mają więcej takie składniki jak duży stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i i stresujące sytuacje. Ponadto znacznie trudny wpływ pamiętają więcej wychowanie i miejsce, w jakiej odbywają potencjalnie chorujące osoby.