Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych

Do wybuchu może trafić chociaż w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wychodzi z normy w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo nowych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także stanowiły wielką przeszkodę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

hermetyczne pakowanie żywności

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi regułami, potrafią być organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one przecież być inne z normami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie przeznaczone do karierze w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich stoi zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, jak natomiast jego wielkości: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Plus toż urządzenia dedykowane do pozycji w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do pozycji na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz sił na rzucenia. Na rezultat jest typowa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.