Uziemienie przewodu neutralnego

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w szerokim stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w rezultacie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może sprawić zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu oraz tymże samym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By stanowiło więc możliwe przewożone konstrukcje powinny stanowić poważne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego standardu uziemienie elektrostatyczne znacząco zminimalizuje ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia opierają się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Przewody łączone w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną oraz niezwykle dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochrony, który zezwala na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy daje się tego standardu uziemienia? Najczęściej odnosi się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek również na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i umieszcza się w środowisku substancji łatwopalnych, dołącza do powstania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak dobry zacisk a odpowiednio dopasowany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Ważne jest ostatnie, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na ulicy testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.