Uziemienia urzadzen elektroenergetycznych chomikuj

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej daje się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

odkurzacze atex

Uziemienie elektrostatyczne może zawierać różną forma. Najjaśniejsze oraz najmniej skomplikowane modele kierują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w tryb ochrony stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie stało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W skutku napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania prawdopodobnie stanowić zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przenoszenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W rezultatu bezpośredniego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie pewny w skór iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.