Tlumaczenie artykulu naukowego

Tłumaczenie artykułu jest samotne w sobie dość trudne. Jeśli potrzebujemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, potrzebujemy nie tylko mieć pod opiekę "wyuczone" słowa i dania ale oraz mieć wiedzę wielu idiomów tak znamiennych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w stylu angielskim nie stawia go w system czysto "akademicki" lecz używa swoich indywidualnych gustów i dodanych idiomów.

W układzie z tym, że praca globalnej sieci Internetu dalej jest coraz popularniejsza często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z jakim chcemy trafić do większej miary odbiorców, musimy zorganizować go w mało wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim oraz naszym, powinien być nie tylko umiejętność tłumaczenia ale również możliwość do określania swoich uznań i opisów które w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy toż czeka w realizacji? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w kształcie domyślić się o co na poszczególnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na poziomie niedostatecznym. Stanowi to dodatkowe tak dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany artykuł na zasadzie "słowo w słowo". W praktyce więc, nie jesteśmy co sądzić na zbudowanie w oparciu o to wpływania profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. Ponieważ w działalności tłumacza stron www w najbliższej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najlepsze oprogramowanie nie ma zdolności myślenia abstrakcyjnego. Samo co ono może, to tworzyć według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego te, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące tekst są wysoko w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www oraz oczywiście pewnie będzie obecnie zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie urządzone w drogę prostego oraz abstrakcyjnego "myślenia" wtedy będzie wtedy tył naszej cywilizacji. Podsumowując, w planu kształcenia dobrych tłumaczy należy stworzyć odpowiednie zaplecze dydaktyczne, jakie nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale także wesprze w szkole abstrakcyjnego pojmowania danego języka.