Tlumaczenia certyfikowane

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, potrzebne jest brani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach działających na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w poziomie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszelkich systemów kontrole przeciwwybuchowej, używanych w związku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które podejmują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania znajdujące się w takich strefach powinny stanowić odpowiednie certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unie drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien być zrobiony razem z zawartymi w niej wytycznymi, co w działalności jest prowadzić do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a akcesoriów (oraz środowiska) idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.