Tlumacz hebrajski

Oczywiście najbardziej popularnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest wówczas, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co czyni przekład procesem przyjemnym i mało automatycznym. Niestety, realia prezentują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szanse, jak same częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz sposobów użycia obu języków. Wielu początkujących w własnych zawodzie tłumaczy wynika z błędnego założenia, iż ich praca określana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją bezpośrednie związki między określonymi terminami i ruchami w oryginalnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, że istnieją niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza bynajmniej nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy wykorzystaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do podejmowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów jeszcze jest unowocześniania i implementowane są innowacyjne rozwiązania, to wpływanie maszynowe potem nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie przydatne jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O ekspertów w całych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż rozumienie to działanie skomplikowane, które musi od autora przekładu dużej wiedzy, ogromnego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego poleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i ostatniego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z nowych języków brzmią prawie jednakowo, a ich znaczenia ukazują się diametralnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.