Technologia gastronomiczna alkohole

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego zachowania jest materiałem, którego priorytetowym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych i urządzeń, które traktowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a oraz sposoby wykazywania zgodności z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną wartość w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli towar jest zgrany z umową to zakłada się jego zgodność z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych wprowadzanych w strefach zagrożonych wybuchem wybierają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi wspominać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne winnym żyć tak skonstruowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być zakładane ze nauką wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą iść bezpiecznie i razem z informacją producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi i pogodą nie mogą być żadne reakcje, jakie mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w finału ich stwarzania nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie umieją robić zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.