Strefa zagrozenia pm

W znaczeniach, w których może spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z napisanymi w niej ilościami jest teraz wymogiem wysyłanym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak i sił.

Każdy zakład, bez względu na kontynuowaną kampanię, winien stanowić zaopatrzony nie wyłącznie w najpiękniejszej jakości urządzenia niezbędnego do częstej pracy, a jeszcze odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dziś na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, jak również odporność użytych w nich tematów.

Możemy napotkać się na drugie rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do indywidualnych zastosowań, w obecnym nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których żyje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tym w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a ponadto modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie odpowiednia wydajność oraz jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i własnych kładą się na wykonaniu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z domu.