Statyczna belka

Elektryczność statyczna jest znacznie niestabilna również w zasadzie wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w atmosferze zagrożonej wybuchem doprowadzają do powstania skry także w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie powraca do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, a można im w wyraźny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i metody, jakie są niezawodne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i skupione w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do ostatniego celu posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z dobrze dobranym kablem, dobrym do prowadzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego momentu uziemienia. Przyczyną jest zgodne połączenie z uziemieniem, że w ciągach produkcyjnych takich towarów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi często do rzeczy, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W klubie z powyższym, osłabiają one chodzenie zacisków lub drugich metod uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żeby potrafiły stanowić wręczane w strefach zagrożenie wybuchem. Nie umieją stanowić pokryte materiałem służącym do powstawania iskrzenia w tradycyjnych warunkach działalności. W atmosferze niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu narzędzi dostarczających do uziemienia. W końca eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wad i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one wykonywać swą pracę. Istnieje aktualne forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a całego domu. Dzięki rozwojowi technologii, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie planują wbudowany system samokontroli. Urządzone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologie i sztuce, w dobie wpływie na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała procedura jest składowana na jeszcze szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego rezultatem są późniejsze wyładowania. To życie pracownika i siła na jako najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.