Salon fryzjerski a kasa fiskalna 2015

Rok 2015 roku przyniósł zmiany dla lekarzy prowadzących kampanię gospodarczą. Od 1 marca ubiegłego roku w około wszystkich gabinetach pojawiły się kasy fiskalne elzab mini e. Lekarze pokrywający się z pacjentami zostali zobowiązani wszystkie przychody ewidencjonować za uwagą tego narzędzia. Mimo protestów środowisk medycznych rozporządzenie ministra w sytuacji kas fiskalnych zostało ustanowiono w życie.

Podnoszono zarzut, że wizyty domowe będą niemożliwie, a emerytowani lekarze zrezygnują z wykonywania działalności, z względu trudności z obsługą kasy. Zarzuty okazały się chybione. Sprzedawcy kas trzymają w własnej możliwości zarówno małe, mobilne urządzenia, jak także szerokie przeznaczone dla gastronomii i handlu. Nie można też pogodzić się ze stwierdzeniem, że obsługa kasy jest ciężka. Przykładem oczywiście potrafią być usługi medyczne. Lekarz świadczący usługi ratujące życie, wystarczy, iż na kasie będzie korzystał zaprogramowane 2 lub 3 pozycje. Dodatkowym obowiązkiem jest tylko wydrukowanie raportu dobowego oraz miesięcznego. Ponadto raz na dwa lata wymaga być spełniony przegląd kasy, przez uprawnionego do ostatniego serwisanta.

http://erp.polkas.pl/kadry-i-place-erp/

Według obowiązującego prawa Ministra Finansów nie tylko gabinety lekarskie zostały zobligowane do wprowadzenia kas fiskalnych, Do kolejnych części zawodowych potrafiących te narzędzia od ubiegłego roku, bez względu na wysokość obrotów zaliczymy między innymi: - prawników, - księgowych, - mechaników samochodowych, - fryzjerów, - kosmetyczki.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie traci moc 31 grudnia 2016 roku. Może w roku 2017 wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż oraz utrzymujący usługi na pracę osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą. Jak sądzi Ministerstwo Finansów jest wówczas unikalny metoda na konkurencję z białą strefą w handlu także pomocach.

Umieszcza się pytanie, czy w latach następnych jednocześnie będzie można zaczerpnąć z pociechy na zakup kasy. Obecnie zawiera ona 700 zł. Może z niej wykorzystać każda osoba, która w czasie zainstalowała kasę oraz prawidłowo powiadomiła o tym tytuł skarbowy. Urząd skarbowy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zwrot 700 zł. Lub będzie mocna zaczerpnąć z tej pomoce w latach następnych, wyjaśni się jak Ministerstwo opublikuje nowe rozporządzenie.