Przeplyw towarow w polsce

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Role w historii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz papierów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które pragnie robić artykuł w zależności od środowiska w jakim będzie on użytkowany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne płynące z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim łączona jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich powstawania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z sektorze. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.