Przenosniki slimakowe wykorzystanie w transporcie

Wiele gałęzi przemysłu korzysta z coraz bardziej udoskonalonych urządzeń, w celu skrócenia i zmniejszenia nakładów pracy w trakcie transportu. Urządzenia ułatwiające przenoszenie szczególnie towarów miałkich, sypkich średnio lub drobnoziarnistych, o różnej spoistości i wilgotności, pozwalają przenosić je, na duże odległości.

Przenośniki ślimakowe należą do urządzeń, często wykorzystywanych w pracach transportowych. Nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że te maszyny zdolne są do wybierania materiału z lejów zasypowych, zasobników czy pomieszczeń rozładowczych. Wykonują także prace polegające na rozdzielaniu materiałów do określonych punktów odbioru.

przenosniki-slimakowe-1

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/06/przenosniki-slimakowe.jpg

Urządzenia przeznaczone do transportu materiałów można podzielić na rurowe i krążkowe.

Przenośniki rurowe, wykorzystywane są szczególnie w rolnictwie, do transportu ziarna. Ich modułowa budowa sprawia, że łatwo można je konfigurować w odpowiedni dla potrzeb użytkownika sposób. Dodatkową zaletą jest wykładnie rur tworzywem o zmniejszonym współczynniku tarcia. Maszyny te ułatwiają transport, dzięki zastosowaniom innowacyjnych rozwiązań, znacznie zmniejsza się zużywanie podzespołów mających kontakt z materiałem przenoszonym, minimalizowane są także uszkodzenia materiałów transportowanych. Ograniczony został również hałas płynący z rur podczas przesuwania się materiału.
Maszyny przenośnikowe krążkowe, stosuje się głównie w silosach o płaskich dnach. Pozwalają one na oczyszczenie go z materiału za pomocą ruchu obiegowego wokół ścian.

Dla celów spożywczych urządzenia do transportowania materiałów wykonane są ze stali nierdzewnej i muszą spełniać wszystkie obowiązujące normy, dotyczące przenoszenia towarów spożywczych.