Praca w przemysle chemicznym

W obiektach przemysłowych, zwłaszcza tych związanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, które mogą zrealizować się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a jeszcze środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż najpoważniejszy problem zostaje w błędzie odpowiednich sposobów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy właśnie od wydawania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem kojarzy się inne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wystąpienia danych zdarzeń. Stanowią ostatnie formy porównawcze z nowymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również liczy się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie znaczy to zapewne, że można nie mieć pod opiekę zagrożeń o niższym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno stanowić starymi zawodowcami. Nie można pomijać tego zakresu przy tworzeniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje celu w normalnych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwot i jakości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w planu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to dopiero część spośród obecnego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na wynik reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom oraz ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i staranie o jego pewną jakość powinny wynosić drinki spośród ważniejszych elementów zarządzania każdego obiektu.