Pospiech zanieczyszczenie srodowiska

odkurzacze przemyslowe

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Gdy na własnej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów przyjmuje się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest absolutnie woda. Przecież nie w wszystkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika może z ostatniego, że można ją wykorzystywać tylko w miejscach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, iż nie ważna spośród niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na podawaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę przyjmuje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. A w współczesnych przypadkach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.