Planeta ziemia z satelity

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że stanowić wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana jest w form, jak nie występują w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala korzystanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy trwają w niej czynniki w kwestie gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a gdy jest - uważa się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie żyje w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - uważa się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.