Para wodna kolor

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją jedynie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar dobry także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną daje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy może być wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona jedynie w tych pomieszczeniach, co do jakich liczy się pewność, iż nie realizują w nich wszyscy. Z racji na znaczne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić szkodliwa dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.