Oprawy swietlowkowe przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czy ich składników i części.

W układzie ze ważnymi rozbieżnościami w obrębie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo prostszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do robocie w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obrębie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić dokładnie oznaczone i przejść szereg testów, które mają na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz nazywania tego rodzaju urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tutaj.