Odpylac ang

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn także dla zdrowia człowieka (strona spośród nich posiada oddziaływanie toksyczne), stąd też skuteczne sposoby odpylania są ważny moment w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i hamować ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym dołącza do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w system oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną rzeczą w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w budowie jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.