Obserwujac dynamiczny rozwoj panstwa firmy

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w czasie jakiej z obrabianego przedmiotu leczy się określoną część materiału. W porządku frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Uzyskuje się znacznie łatwo zwracające się maszyny, które pracują z danym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy komponują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez że istnieć coś pochylony. Możliwe jest zarówno obrabianie (skrawanie) tematu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie ważne. W relacje od typie produktu, jaki zawiera żyć poddany obróbce wykorzystuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy uważają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.