Najskuteczniejsze metody gaszenia pozaru

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę.  Jest to najpopularniejszy i najbardziej znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze

Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych  takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najszersze zastosowanie.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-cloud-computing-erp/systemy-business-intelligence-comarch-bi-cloud/

W zależności od posiadanego składu mogą być wykorzystywane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia swoje zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

steam fire extinguishing

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy

Podobne działanie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Może być stosowana w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na tym, że wodę można wykorzystywać w dowolnym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów niezbędna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, ale także zasady ich wykorzystywania i podawania w rejon pożaru.