Moj wklad w rozwoj firmy

Jesteśmy przekonani, że rozwój naszej jednostki chce od satysfakcji zarówno wszystkich konsumentów korzystających prosto z znajomych usług, a więc jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych oraz inwestorów, którzy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy świadomi, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie czasów dostaw, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej i ciągłe doskonalenie poziomu obsługi użytkownika i wartości dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, by nasi klienci ubiegli w cali szczęśliwi i przekonani co do cen rynkowej i formie świadczonych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to urządzenie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do funkcji w strefach zagrożonych wybuchem, przystosowany do montażu w wszystkiej pracy w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Stworzone z galwanizowanej blachy silnej i wyposażone w klapę inspekcyjną, pozwalają na wstęp do silnika i wirnika bez potrzeby wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe produkowane są zgodnie z światowym standardem ISO 9001. Przygotowane do zysku w przestrzeniach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki stworzony ze stopów aluminium lub wirniki stworzone z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez sensy na kategorię, wirniki wyważane razem z ISO 1940-1. Obudowa potrafi stanowić zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale stworzone z blachy mosiężnej, które zmniejszają ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa wykonane ze zwykli galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są stosowane do wentylacji ogólnej i gospodarczej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, jakie są pochylone do tyłu, wykonanymi ze pewni galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały zaopatrzone w silnik trójfazowy, który jest dostosowany do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem