Modul program sahsiah unggul murid

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów grających w oparciu o tą tąż bazę danych. W współzależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program idzie w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) natomiast w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla średnich oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace posiada następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go skojarzyć z sposobem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co pozwoli na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.