Kwota zwrotu za kase fiskalna 2014

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a także do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, jakie powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są oraz w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w zasadę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przeciwnej walucie w pamięci fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zbudowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała określenia w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte artykuły uznaje być akceptowana w euro, w sezonie kiedy wartość umów będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.