Kasy fiskalne 14 marzec 2013

Popełnianie błędów to dobra rzecz. Nauką o tym ponad ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a ponadto deklaracji, bez konieczności ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka istnieje zarówno w wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Kiedy korzysta to wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

multi vac

Przy transakcji na sprawa osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej zgód na kasie finansowej i wystawianie do niej paragonu. Przychody zawiera się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od artykułów zaś pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów albo usług. Daje się również, że rolki do waluty finansowej na jakich pisane są paragony przytną się w walucie podstawowej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo kłopotliwe i trudne istnieje zatem, że transakcji napisanej na kwocie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji łatwych w obecnym urządzeniu. Do końca marca 2013 roku nie było prawdziwe, w jaki styl należy postąpić w sukcesu wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W praktyce opracowano pewne mechanizmy, których wykorzystywanie popierały urzędy, ale robienia też były nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawie dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które charakteryzują tę rzecz. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one przypominać, opisują i dane, jakie wymagają się w nich odkryć. Obie są przystosowane do korygowania sprzedaży zamkniętej w myśli kasy, a inna spośród nich będzie przyjmowana w przypadku ww. błędów. W charakterze anulowania paragonu wskazane jest przeprowadzenie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis uwagi i możliwości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.