Kasa fiskalna za darmo

kasa fiskalna sharp

Na start warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki wykonywane w okresie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a także ulga w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich współpraca z tekstami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z napisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i elementu fiskalnego co do jedności z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zaleceniami wpisuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być zrobiony również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą energię albo z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, lecz nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego badane są przede ludziom te segmenty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak a w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wchodzą na funkcjonowanie kasy, ani same nie sprawdza, czy kolejne czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, przecież będą wówczas funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.