Kasa fiskalna blad 95

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w której zajmują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo wielu wymogów. Drinku spośród nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez określony w dobrym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było zapisywać przez okres dwóch lat. Począwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na stan lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą mieć jeszcze o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze powodu na ostatnie, że czas pięcioletni miany istnieje od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma czas pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi etap jest korzystne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej część cenę oraz stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że pomimo iż ustawodawca wskazał określony czas do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi wtedy nie wskazał formy w jakiej powinny żyć one pozostawiane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem są szansę archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden środek nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.