Jak zmienic czas w kasie fiskalnej

W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny 2.00 na 3.00 lub z 3.00 na 2.00 – ta druga opcja to najlepsza wiadomość dla śpiochów, ale trochę gorsza dla użytkowników kas fiskalnych i drukarek. Pamiętajmy, że zmiana godziny w tych przedmiotach może być zrobiona wyłącznie bezpośrednio po wykonaniu raportu dobowego, a przed ewidencją pierwszej sprzedaży.

Zmiana czasu w nocy to dodatkowy plus dla kasjerów, którzy pracują w godzinach nocnych – za dodatkowy czas pracy mają do wyboru wynagrodzenie albo wolną godzinę do odebrania. Przestawienie zegarków z godziny 3.00 na 2.00 to jednak pewna trudność dla użytkowników kas fiskalnych, którzy mają w planach prowadzić sprzedaż w nocy z soboty na niedzielę.

Możliwe trudności

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/handel/Comarch ERP Optima Handel | Systemy ERP | POLKAS

Przypominamy, iż zmiana czasu w kasach fiskalnych może być zrobiona jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed ewidencją pierwszej sprzedaży. Ponadto w niektórych kasach fiskalnych uprawniony do zmiany czasu jest tylko autoryzowany  serwis posnet kraków. Wielu właścicieli urządzeń ewidencjonujących bagatelizuje kwestię zmiany godzin, przez co narażają kasjerów na jeszcze większe trudności techniczne.

posnet kraków

źródło: http://www.polkas.pl/pliki/sklep/produkty_d/drukarka_fiskalna_posnet_temo.jpg

Zmiana godziny w menu

Gdy te warunki są dla nas oczywiste, możemy przystąpić do operacji zmiany godziny na naszej kasie fiskalnej poprzez wybór w menu urządzenia funkcji zmiany godziny, wprowadzenia odpowiednich danych i potwierdzenie zmian. Procedura ta jest bardzo dokładnie opisana w instrukcji obsługi, która jest dołączona do kasy fiskalnej przez producenta. Gdy będzie miało miejsce zdarzenie, w którym pomimo postępowania zgodnie z opisem w instrukcji i w/w wskazówkami operacja zmiany godziny nie udała się, zalecamy jeszcze jedno rozwiązanie: zmiana godziny o wartość mniejszą niż 59 minut np. 30 minut i wykonanie jeszcze raz tej operacji po upływie doby. Gdy i to nie pomoże nam doprowadzić godziny do właściwej wartości – wtedy zapraszamy do kontaktu z odpowiednim działem serwisu posnet.

Użytkownicy kas oraz drukarek fiskalnych mają obecnie trochę czasu, aby zastanowić się, jak technicznie zaplanować przestawienie czasu w urządzeniach. W wielu przypadkach najkorzystniejszym rozwiązaniem okaże się wprowadzenie chwilowej przerwy w ewidencji sprzedaży. Konsumenci świadomi konieczności przestawienia czasu powinni okazać w związku z tym wyrozumiałość.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl