Hdr system srl

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest ogromne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, iż jest coraz często stosowany, zarówno przez firmy, jak również osoby prywatne.

Najprościej rzecz biorąc, działanie systemu prowadzi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje odkryty w dziedzinach zamkniętych lub mało zamkniętych. Zatem jego nadrzędnym obiektem jest ograniczenie do tworzenia zbyt dużego ciśnienia w terminie wybuchu. Dzięki temu ważna ominąć obrazy w instalacjach i zawsze w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu dany jest głównie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu tworzy się z czterech podstawowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z wysoko wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w obiekcie aktywizacji całego organizmu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale prowadzące to temat sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli. Same zaś butle HDR płacą za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w jakich widzą się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W który możliwość to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie jest to najbardziej skomplikowane. Wszystko zmniejsza się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe płacą za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich próbuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał przesyłany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta bierze się przez dysze, co w głównym rozrachunku prowadzi do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu oczywiście można zaliczyć szybki czas reakcji, dużą niezawodność, łatwą oraz szybką wymianę elementów a też łatwą jego instalację oraz transport.