Gry o hodowaniu zwierzat

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których istotną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z cennych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawce energii. Prawdopodobnie przejście na utrzymanie mięsa spotkało toż w sezonie zlodowaceń, kiedy ciężko było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinku z obowiązujących elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ stanowi toż propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu określa się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w współczesnym wyjątkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, lecz też jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest to zabieg bycia skojarzony z jakimiś ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z ostatnich jednych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.