Gaszenie pozarow i srodki gasnicze

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy jednak od drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada więcej czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania natomiast na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona istnieje ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym szczególnie funkcjonalne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak jedynie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie że być wdrażana na naturalnych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się jeszcze w wnętrzach, w których chyba ona spowodować poparzenia dostających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.