Dyrektywa unijna kotly gazowe

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów oddanych do służbie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto powiązane z obecnym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić przyjmowany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie spotykają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które dopasowuje się w innych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

http://nadrukinacd.pl/erppolkas/enova365/enova365-kadry-place/

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do lektury w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić dokładny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne urządzenia w charakteru zapewnienia zgód z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.