Dokument zabezpieczenia przed wybuchem najwazniejsze informacje

Istnieje wiele przedsiębiorstw, na terenie których stale obecne są niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje łatwopalne. Związane z nimi opary unoszą się w powietrzu, czego skutkiem jest pojawienie się nowego niebezpieczeństwa. Obecność takich oparów sprawia, że na terenie przedsiębiorstwa znacznie zwiększa się ryzyko wypadku, a problemem szczególnie istotnym stają się potencjalne wybuchy. Jak postępować w takim przypadku?

Wiadomo, że strefy zagrożone wybuchem muszą zostać w porę odpowiednio oznaczone, musi też postać specjalna dokumentacja. Najważniejszym jej elementem jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Powstaje on z myślą o tych stanowiskach pracy, które są szczególnie narażone na skutki wybuchu. Jego przygotowanie to obowiązek pracodawcy.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2015/08/dzpw-instalacja-transportu-mieszania-i-dyspersji-proszku-w-substancji-plynnej2.jpg

Jak prawidłowo sporządzić taki dokument?

W przypadku dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem bardzo ważną sprawą jest czas. Zgodnie z prawem dokument taki musi zostać sporządzony jeszcze przed rozpoczęciem pracy na zagrożonych stanowiskach. Za każdym razem, gdy na stanowisku pracy dokonane zostaną istotne zmiany, dokument taki musi być odpowiednio modyfikowany. O tym, co powinno się znaleźć w tym ważnym dokumencie, mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku. Według tego rozporządzenia najważniejsze są te informacje, które dotyczą wszystkich środków ochronnych, z jakich korzysta się w zagrożonym wybuchem obszarze. W dokumencie takim muszą być też wykazane strefy zagrożenia, ważne jest też określenie stopnia ryzyka w poszczególnych strefach. Prawidłowo sporządzony dokument nie może pomijać tak ważnych informacji, jakimi są dane na temat przeglądów-ich dat oraz efektów. Ważne są też te przepisy, które bezpośrednio dotyczą pracowników i ich bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. informacji na temat środków ochronnych, z których w razie niebezpieczeństwa ma korzystać personel oraz koordynacji działań w miejscu zagrożonym wybuchem.