Dedusting poland

Każda hala produkcyjna generuje ogromne ilości pyłów, kurzu i innych mikroskopijnych zanieczyszczeń. Jest to bardzo niebezpieczne dla pracowników, zwłaszcza gdy są nieświadomi zagrożenia, jakie ich otacza. Praca przez 8 godzin w takich warunkach może w skutkach prowadzić do poważnych chorób zwłaszcza górnych dróg oddechowych.

Ilość dopuszczalnego zapylenia

W związku z tym każde przedsiębiorstwo zajmujące się masową produkcją powinno posiadać systemy odpylające. Ilość dopuszczalnego zapylenia regulują przepisy BHP. Pomimo takich regulacji, wciąż nagminnie nie są one przestrzegane, a pracownicy pracują w tragicznych warunkach. Godzą się na takie warunki ze względu na obawy przed utratą pracy. Przy produkcji m.in. mebli, zapylenie spowodowane obróbką płyty wiórowej jest bardzo szkodliwe, ponieważ poza mikroskopijnymi zanieczyszczeniami występują tam także substancje trujące dla naszego organizmu. Choroby, które powoduje przebywanie w nadmiernym zapyleniu, są bardzo trudne w leczeniu oraz utrudniają funkcjonowanie. Proszę wyobrazić sobie osobę, która pali jednego papierosa raz na 8 godzin, a następnie osobę, która przebywa przez 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu. Czyje płuca są w gorszym stanie? Czy tylko palenie zabija?

dedusting poland

Montaż systemu odpylania

Dedusting poland, czyli polskie firmy zajmujące się montażem systemów odpylających mają oddziały w każdym większym mieście. Niestety systemy te wciąż nie są powszechnie stosowane w fabrykach i magazynach, co jest niezgodne z prawem.
Czy naprawdę warto ryzykować zdrowie swoich pracowników, którzy ciężko pracują, aby utrzymać swoje rodziny, dzieci, domy? Czy warto narażać się na wysokie kary finansowe, które nakładane są za nieprzestrzeganie przepisów BHP? Otóż nie warto koszt montażu systemów odpylających, nie jest aż tak wielki, aby rekompensował w jakikolwiek sposób utratę wyżej wymienionych wartości. Jest to inwestycja tak naprawdę jednorazowa, która przyniesie korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom.