Controlling finansowy studia

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej wielkiej firmie. Controlling bawi się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością gospodarczą i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa kwota i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zamierza działać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktury. Zmienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych plasuje się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdyby jesteśmy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.