Budowa bazy

Firmy zatrudniające się produkcją albo i sprzedażą produktów są co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i półproduktów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego organizacji należy dokładnie określić jego funkcję. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W sensu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów oraz produktów. Samym z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to styl do wykonywania magazynu i sprzedaży.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/kadry-i-place-plus/Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus | Systemy ERP | POLKAS

Jego instalacja i obsługa stanowi bardzo intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy towar? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest projektowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest towar z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i dalekich w zasięgu jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W ciężki i prosty rozwiązanie możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, zwracającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w firmie.