Branze stosujace sie do dyrektywy atex

W czasie, gdy powietrze staje się potencjalnie groźne w obszarach przemysłowych, wymagane jest przestrzeganie restrykcyjnych przepisów w celu ochrony środowiska i zminimalizowania potencjalnego zagrożenia. Atex installations to nic innego jak instalacje wykonane z europejską dyrektywą, która zawiera systemy kontroli nie zabierając im wszechstronności oraz higieny i efektywności energetycznej. Materiały wybuchowe, które stanowią zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego, są produkowane częściej, niż się wydaje. Zachodzi to w warunkach atmosferycznych, w czasie gdy tlen miesza się z materiałami łatwopalnymi, takimi jak gazy, pył czy opary.

Wytyczne ATEX – oznacza to “Atmosfery Wybuchowe” – zapewniają użytkownikom, instalatorom oraz projektantom ochronę życia, a także zdrowia. ATEX skupia się na ochronie przed zapłonem wywołanym pod wpływem tarcia, wyładowań elektrycznych oraz ciepłych powierzchni.

Higiena sprawdzona i przetestowana

system zarządzania sprzedażą

W placówkach medycznych główne systemy wentylacyjne tworzą higieniczny klimat wpływając na samopoczucie pacjentów, a lekarzom i personelowi najlepsze warunki pracy.

W miejscach, które są narażone na ryzyko infekcji wynikającej z zabiegów chirurgicznych, systemy wentylacyjne służą nie tylko klimatyzacji, lecz także monitorowaniu konkretnej strefy będącej pod ochroną. Powietrze transportowane do sal operacyjnych ma odpowiednią temperaturę oraz poziom wilgotności, co pomaga w redukcji koncentracji mikroorganizmów oraz eliminowaniu zapachów i substancji zanieczyszczających.

atex installations

Klima promuje sprzedaż w sklepie

Dobra klimatyzacja sprawia, że sklepy stają się atrakcyjniejsze dla konsumentów. W porównaniu do nieklimatyzowanej konkurencji, klimatyzowane punkty handlowe osiągają lepsze wyniki sprzedaży. Centrale wentylacyjne są wykonywane na miarę sklepowych potrzeb, takich jak dosyć duża wydajność przy jednoczesnej oszczędności energetycznej.

Koncepcje centrali wentylacyjnych oferowanych firmy są dopasowane pod kątem kosztów inwestycyjnych, a także operacyjnych. Zawierają, m.in. zespolone systemy kontroli oraz sprężarki chłodzące. Co więcej, tworzą te koncepcje biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby konsumentów oraz ich różnorodność, przejawiającą się w ilości pomieszczeń i maszyn. Powietrze jest czynnikiem dobrego samopoczucia.