Analiza ryzyka wybuchu wazne informacje

Niektóre miejsca pracy bywają mocno zagrożone wystąpieniem wybuchów, co stanowi poważny problem związany z bezpieczeństwem osób przebywających na danym terenie. Atmosfera wybuchowa może pojawić się w takich środowiskach pracy, w których duże ilości pyłów, gazów palnych lub mieszaniny powietrza są produkowane, magazynowane albo też przetwarzane w obecności tlenu. Dotyczy to zakładów przemysłu drzewnego, elewatorów zbożowych, drukarni, zakładów chemicznych, lakierowni, cementowni, młynów, czy też elektrociepłowni.

Jak ocenić ryzyku wybuchu? 

W takich miejscach niezbędna jest więc analiza ryzyka wybuchu, czyli kompleksowa ocena ryzyka wybuchu. Wiąże się to ze skrupulatnym wejrzeniem i badaniem instalacji, używanych mieszanin oraz substancji oraz zachodzących procesów. Istotne jest również dokładne określenie możliwości wystąpienia źródeł zapłonu, prawdopodobieństwa i ewentualnego czasu pojawiania się atmosfery wybuchowej. Niezwykle ważnym czynnikiem bywa także ustalenie przewidywanych rozmiarów oraz skutków danego wybuchu.

analiza ryzyka wybuchu

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/11/realizacje-lafarge-v3.jpg

Analiza ryzyka wybuchu, po fazie zbierania wszelkich informacji dotyczących oceny ryzyka, prowadzi do ustalenia konkretnej koncepcji ochrony przeciwwybuchowej, której wdrożenie pozwala ograniczyć lub też zupełnie zapobiec możliwościom tworzenia się atmosfer wybuchowych oraz zapewnia ograniczenie niepożądanych i szkodliwych efektów wybuchu.

Dokumentacja

Dokładne zalecenia związane z zastosowaniem organizacyjnych oraz technicznych środków znacznie ograniczających ryzyko wybuchu powinno mieć charakter dokładnie opracowanej dokumentacji i zawierać konkretną koncepcję ulepszenia stanu bezpieczeństwa wybuchowego, wraz z weryfikacją już zastosowanych systemów zabezpieczających przed wybuchami.

Analiza ryzyka wybuchu stanowi więc elementarny dokument, niezbędny w każdym środowisku pracy zagrożonym tworzeniem się atmosfer wybuchowych.